Kế hoạch Tháng 10/2011

Thứ năm - 06/10/2011 18:19

Kế hoạch Tháng 10/2011

Kế hoạch Tháng 10/2011

 

 

Chủ điểm tuyên truyền:

- Tìm hiểu tư tưởng Dân vận Hồ Chí Minh- Kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2011)

- Kỷ niệm  81 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2011)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định về vai trò, vị trí và những đóng góp của Phụ nữ Việt Nam trong lịch sử dân tộc.

 I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 9/2011:

I. Công tác chính trị tư tưởng.

- Triển khai các nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước đến tận cán bộ Đảng viên giáo viên nhân viên trong toàn trường.

- Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Triển khai một số nội dung kế hoạch của Đảng ủy.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua do Bộ GD phát động.

- Triển khai học tập nhiệm vụ năm học, điều lệ trường tiểu học, Luật giáo dục cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện.

- Ổn định nền nếp đầu năm học cho các khối lớp.

- Giữ gìn mối đoàn kết nhất trí cao trong Đảng.

II. Công tác chuyên môn.

- Chi bộ lãnh đạo nhà trường thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.

- Giảng dạy có chất lượng tất cả các môn học.

- Chú ý cải tiến đổi mới cách soạn bài; sử dụng phương pháp dạy học, hình thức dạy học linh hoạt hiệu quả.

- Tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm .

- Tăng cường dự giờ thăm lớp học tập chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Duy trì sinh hoạt chuyên môn vào ngày thứ tư có chất lượng và hiệu quả nội dung phong phú đa dạng như trao đổi bài dạy, giải toán khó, Tiếng Việt khó, giải quyết những vướng mắc trong chuyên môn.

- Triển khai nội dung chuyên đề hè cho toàn thể cán bộ giáo viên.

- Sinh hoạt chuyên môn triển khai một số nội dung chuyên môn.

- Thống nhất các loại hồ sơ giáo viên.

- Kiểm tra sách giáo khoa, vở bài tập, đồ dùng học tập  của học sinh.

- Hoàn chỉnh báo cáo công tác phổ cập giáo dục và CMC. Đã cập nhật và hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách CMC – PCGD theo quy định, đối chiếu các tiêu chuẩn quy định (kể cả PCGD THPT)

- Chuẩn bị tốt hồ sơ để BCĐ huyện về kiểm tra. Điều tra đối tượng trẻ trong và ngoài địa bàn.

III. Công tác quần chúng.

- Công đoàn phối hợp tốt với nhà trường, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

- Hoàn chỉnh một số hồ sơ báo cáo của công đoàn; Tổ chức tốt Hội nghị CBCC năm học: 2011 - 2012.

+ Công tác Đoàn - Đội:

- Củng cố công tác tổ chức đầu năm, thống kê số liệu đoàn viên, đội viên, sao nhi đồng. Có kế hoạch phân công Đội viên sinh hoạt sao nhi đồng, hướng dẫn học sinh sinh hoạt tập thể trong giờ ra chơi. Thành lập Đội sao đỏ HS khối 4 – 5, thực hiện lịch trực sao đỏ nghiêm túc có hiệu quả tránh hình thức.

- Chuẩn bị các văn kiện Tổ chức Đại hội Chi đoàn GV và Đại hội Liên đội năm học: 2011–2012.

- Đoàn – Đội phối hợp tổ chức tốt đêm trung thu cho HS vào ngày 11/9/2011 chủ nhật (nhằm ngày 14/8 ÂL), tổ chức Hội thi làm lồng đèn đẹp.

IV. Công tác xây dựng Đảng.

- Đã làm hồ sơ chuyển đảng chính thức cho 04 đảng viên dự bị.

- Duy trì chế độ sinh hoạt Đảng thường kỳ có chất lượng và hiệu quả.

- Thực hiện tốt công tác tự phê và phê bình trong Đảng.

- Triển khai một số nội dung công tác Đảng của Đảng ủy kịp thời.

- Triển khai nội dung kế hoạch năm học 2011 – 2012 .

- Đóng Đảng phí đầy đủ và đúng kỳ hạn.

II. Phương hướng nhiệm vụ của chi bộ tháng  10 - 11/2011:

I. Công tác chính trị tư tưởng.

- Thường xuyên tuyên truyền các chính sách chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng đảng viên trong chi bộ. Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nắm tình hình tư tưởng, chính trị của CB đảng viên và quần chúng trong nhà trường.

- Triển khai Quy định số 115-QĐ/TW ngày 07/12/2007 của BCHTW về những điều đảng viên không được làm; Quy định 94-QĐ/TW ngày 15/10/2007 của BCHTW xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. (Vi phạm về kỷ luật phát ngôn (Đ5); Vi phạm về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo (Đ6);

- Triển khai các nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước đến cán bộ Đảng viên giáo viên nhân viên trong toàn trường.

- Giáo dục học sinh theo gương sáng của các thầy cô giáo.

- Giữ gìn mối đoàn kết nhất trí cao trong Đảng.

- 100% cán bộ Đảng viên, GV, Nhân viên có phẩm chất tư cách tốt.

II. Công tác tổ chức:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TW ngày 30/3/2007 của BBTTW Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

- Tất cả đảng viên thực hiện tốt công tác phát triển đảng, thường xuyên giới thiệu quần chúng ưu tú để chi bộ xem xét kết nạp.

- Triển khai quy chế làm việc của Chi bộ - Nhiệm kỳ: 2011 – 2013.

- Triển khai về việc quy hoạch đội ngũ Cán bộ giai đoạn 2015 – 2020 và những năm tiếp theo. (Quy hoạch Cán bộ vẫn giữ CBQL đương chức: Đ/c Tạ Kim Tiết Lễ - Hiệu trưởng; Đ/c Đặng Thị Xuân Thu – Phó Hiệu trưởng); Dự kiến Quy hoạch CB giai đoạn từ năm 2015 – 2020 Chức vụ Hiệu trưởng: Đ/c Tạ Kim Tiết Lễ - Đ/c Đặng Thị Xuân Thu – Đ/c Đặng Thị Thanh Tuyền; Chức vụ Phó Hiệu trưởng: Đ/c Đặng Thị Xuân Thu – Đ/c Đặng Thị Thanh Tuyền – Đ/c Phạm Thị Kim Xuyến.

- Hoàn thành hồ sơ xét công nhận đơn vị văn hóa năm 2011 – chiều ngày 26/10/2011: HT – CTCĐ về Phòng GD & ĐT Dầu Tiếng chấm điểm ĐVVH năm 2011.

- Tham mưu với các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương tổ chức tốt Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2011).         

- Triển khai quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Công khai thu, chi tài chính.

III. Công tác chuyên môn.

- Chi bộ lãnh đạo nhà trường thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.

- Giảng dạy có chất lượng tất cả các môn học; Tăng cường kiểm tra chất lượng học tập của HS.

- Chú ý cải tiến đổi mới cách soạn bài; sử dụng phương pháp dạy học, linh hoạt hiệu quả.

-    Lên kế hoạch thao giảng, thực tập (Thực hiện từ tuần 8).

- Tổ chức thi chọn GV dạy giỏi cấp trường (Từ ngày 17/10/2011 -> 28/10/2011)

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách đợt 1, kế hoạch bài học, sổ điểm… đúng thời gian quy định.

- Kiểm tra đôn đốc nhắc nhở việc sinh hoạt tổ khối theo quy định và đảm bảo nội dung sinh hoạt kết hợp thao giảng rút kinh nghiệm tiết dạy.

- Duy trì hoạt động dạy và học, giữ vững tỉ lệ chuyên cần. Đảm bảo soạn giảng đúng theo quy chế chuyên môn.

- Sau khi tổ chức kiểm tra Định kỳ Giữa Kỳ I GVCN cần có kế hoạch phụ đạo HS để nâng dần chất lượng, giảm tỷ lệ HS yếu kém đến cuối học kỳ I.

- Tổ chức kiến, thực tập, thao giảng đều đặn, triển khai các chuyên đề: Tiếng việt, Đạo đức (Chuyên môn lên kế hoạch cụ thể).                                                      

- Hoàn thành hồ sơ và đăng ký dự thi GVDG cấp huyện. Đối tượng dự thi phải đủ các điều kiện sau: Là GVDG cấp cơ sở năm học: 2011 – 2012; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở 2 năm liền (2009 – 2010 và 2010 – 2011).                                                                                    

- Lên kế hoạch cho HS tham gia dự thi tiếng Anh và toán qua Internet.

IV. Công tác quần chúng.

- Công đoàn phối hợp tốt với nhà trường, Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

- Hoàn chỉnh một số hồ sơ báo cáo của công đoàn; Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Nhà giáo Việt Nam.

- Chỉ đạo chi đoàn ; Liên đội Đại hội tốt.

- Ban thanh tra nhân dân lên kế hoach hoạt động năm học, kế hoach Học kỳ I.

1). Chữ thập đỏ :

- Phối hợp với TPT Đội lên kế hoạch trồng và chăm sóc vườn cây thuốc nam. Tập huấn sơ cấp cứu cho HS khối 4 – 5. Thực hiện tốt công tác nhân đạo, thăm hỏi ốm đau, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn khó khăn (kể cả Gv và Hs).

- Duy trì nề nếp đánh răng súc miệng hàng tuần vào ngày thứ tư. Đảm bảo tốt vệ sinh môi trường xanh – sạch – đẹp, trang trí lớp đúng theo quy định chung của ngành, trồng hoa cây kiểng trong bồn hoặc chậu trước cửa lớp học.

- Kết hợp với các đoàn thể trong nhà trường kiểm tra vệ sinh môi trường, kiểm tra căn tin nhà trường, đảm bảo sức khỏe tốt, ăn uống vệ sinh.                                      

- Giáo dục HS mặc áo ấm vào mùa đông để phòng tránh những bệnh về hô hấp.                  

2). Đội:

- Tổ chức sinh hoạt Đội hàng tuần đều đặn có nội dung phong phú, tập đội trống lớp 3, hướng dẫn đội nghi thức… Phối hợp với thư viện mượn truyện, sách báo nhi đồng tổ chức cho HS đọc.

- Kết hợp với GV dạy thể dục kiểm tra nề nếp thể dục giữa giờ, hướng dẫn tập điệu múa sân trường trong giờ ra chơi, sắp xếp TDGG nhanh nhẹn, tập đúng động tác, đều đặn. Kiểm tra hoạt động của Đội sao đỏ, đặc biệt là sao nhi đồng khối 1 – 2.

Đảm bảo họp giao ban đầy đủ, thực hiện tốt thông tin hai chiều. Hoàn thành góc truyền thống Đội, sắp xếp và trang trí phòng Đội, kết hợp với ban sinh hoạt ngoài giờ tổ chức tốt các phong trào chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2011.

Lên kế hoạch tổ chức 01 buổi lao động “tuổi hồng”, tổ chức ngày 19/11/2011. Tất cả các Gv và học sinh đều tham gia đầy đủ.                                      

3). Văn – Thể – Sinh hoạt ngoài giờ:

- GV dạy thể dục đảm bảo hướng dẫn HS thực hiện tốt thể dục giữa giờ bài TD tay không; hướng dẫn tập điệu múa sân trường trong giờ ra chơi.                            

- Thực hiện 100 % đồng phục HS, đồng phục thể dục.

- Duy trì ca hát đầu và giữa giờ đều đặn.

- Tổ chức Hội thi Văn nghệ và Nét đẹp tuổi thơ “Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”. Văn nghệ: chủ đề ca ngợi Bác Hồ, quê hương đất nước, thầy cô… Mỗi lớp từ 1 đến 3 tiết mục đủ thể loại: Đơn ca, song ca, tốp ca, múa, kể chuyện… Nét đẹp tuổi thơ: Mỗi lớp chọn 01 đến 02 cặp;

- Tổ chức Hội thao cấp cơ sở năm học 2011 – 2012. Đối với lớp 4 – 5 (HS tham gia dự thi phải đúng độ tuổi theo quy định (2001 trở lại). Trưởng ban sinh hoạt ngoài giờ lên kế hoạch cụ thể hình thức tổ chức, phân công trọng tài kinh phí tổ chức và khen thưởng.

4). Thiết bị - Thư viện :

- Lên kế hoạch sắp xếp lại thiết bị, thư viện, phòng đọc sách.

- Lên kế hoạch GV và HS đọc sách truyện, báo Nhi đồng, thiếu niên …

- Cấp phát SGK, SHD, phấn, thiết bị từ lớp 1 đến lớp 5 (GVCN nhận về cho HS sử dụng và bảo quản cuối năm trả lại cho thư viện). GV dạy lớp, dạy môn giảng dạy phải sử dụng ĐDDH, mượn trước 1 buổi để CB thư viện lên kế hoạch cấp phát kịp thời và vào sổ theo dõi sử dụng.

- Rà soát, kiểm tra lại các thiết bị dạy học, có kế hoạch bổ sung kịp thời.

- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách đúng quy định.

- Lên kế hoạch GV làm ĐDDH mỗi khối 01 cái có chất lượng, hoàn thành trước khi kết thúc Học kỳ I..

5). CMC – PCGD :

Hoàn thành đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định, kể cả PCTHĐĐT, thực hiện kế hoạch PCTHPT.

6). Lao động :

- Kết hợp với TPT Đội lên kế hoạch tổ chức 01 buổi lao động “tuổi hồng”, Các lớp GV lên kế hoạch rửa nền nhà, lau kính cửa, quét màng nhện, lau bàn ghế.

 7). Kế toán :

- Nhận và cấp phát lương và các khoản PC khác tháng 10 - 11/2011, kể cả kinh phí khen thưởng năm học: 2011 – 2012; Lập dự toán thu chi quỹ học phí 2 buổi Học kỳ I – Năm học: 2011 - 2012.

- Hoàn thành hồ sơ sổ sách kế toán – thủ quỹ theo quy định, vào sổ sách kịp thời hàng tháng kể cả sổ theo dõi tài sản nhà trường. Công khai tài chính báo cáo tình hình thu, chi các loại quỹ.

- Thường xuyên tham mưu với bộ phận Tài vụ (PGD) để xin cấp kinh phí đi học năm 2011; kinh phí dạy thêm giờ…

8) Công tác bảo vệ - phục vụ:

- Chấp hành đúng sự phân công của BGH – Tổ trưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảm bảo trực không để xảy ra mất mát tài sản nhà trường.

                                         BÍ THƯ CHI BỘ

 

Tác giả bài viết: Tạ Kim Tiết Lễ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 6
 
  •   Hôm nay 366
  •   Tháng hiện tại 14,639
  •   Tổng lượt truy cập 791,346
 
Liên kết hữu ích
Thủ tục hành chính trong giáo dục
Cẩm nang điện tử thi và tuyển sinh
Tài nguyên giáo dục và học liệu
Văn bản quy phạm pháp luật
Giáo trình điện tử
Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
Phần mềm quản lý phổ cập Giáo dục
Oplypic Tiếng Anh
 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?