STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 CV số 175/PGDĐT-TrH 16/09/2015 V/v đăng ký bài dự thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp vòng huyện cấp THCS NH 2015-2016
2 CV số 21/TB-CĐGD 14/09/2015 Thông báo V/v quyết toán kinh phí công đoàn lần 2 năm 2015
3 11204838 17/08/2015 hoạt đông
4 10669016 14/10/2014 Tờ trình đề nghị CN trường học ve ANTT
5 10669011 14/10/2014 Nghi quyet chi bo ve XD truong hoc an toan ve ANTT
6 10669007 14/10/2014 Biên bản họp xét đề nghị CN trường học ve ANTT
7 10668989 14/10/2014 Báo cáo về ANTT của nhà trường
8 10650334 07/10/2014 KẾ HOẠCH NĂM CỦA TTHTCĐ
9 10638314 02/10/2014 BẢN CAM KẾT TRÁCH NHIỆM TẬP THỂ.
10 10632334 29/09/2014 SỞ ĐỒ TỔ CHỨC
11 10632105 29/09/2014 THU MOI HN CB, VC
12 10632101 29/09/2014 KH HD THANH TRA NHÂN DÂN
13 10632095 29/09/2014 QUY CHE CHI TIEU NOI BO
14 10632088 29/09/2014 BCHD THANH TRA NHÂN DÂN
15 10632084 29/09/2014 BC TỔNG KẾT PT TĐ
16 10632080 29/09/2014 BC THKQ CAI THIEN - NANG CAO DOI SONG CBCC
17 10632076 29/09/2014 BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN QCDC
18 10632072 29/09/2014 BC KQTHNQHNCBCC - PHNV
19 10494603 06/07/2014 Tham luận gia đình tiêu biểu 2014
20 10410086 16/05/2014 BÀI PHÁT BIỂU TỔNG KẾT
21 10410079 16/05/2014 BC TỔNG KẾT 2012-2013
22 10410067 16/05/2014 BC SO KET HKI 2013- 2014
23 10325340 19/04/2014 Bao cao thang
24 10119105 18/02/2014 QĐ THÀNH LẬP BAN BT TRANG WEB
25 10119101 18/02/2014 QUY CHẾ HĐ CỦA BQT
26 10119096 18/02/2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HĐ BQT
27 10103719 12/02/2014 CHUYÊN ĐỀ TOÁN
28 9887853 26/11/2013 CHƯƠNG TRÌNH HN CB,VC.doc
29 9887835 26/11/2013 TRUYỀN THỐNG NGÀY NGVN VÀ THÀNH QUẢ GD
30 9887827 26/11/2013 CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC 20/11
31 9887800 26/11/2013 Danh mục mã minh chứng KDCLGD
32 9887782 26/11/2013 Báo cáo KDCLGD
33 9765541 27/10/2013 bien ban cong doan
34 9664873 02/10/2013 KE HOACH NHA TRUONG NAM HOC .doc
35 9664862 02/10/2013 QUY CHE THI DUA .doc
36 9664857 02/10/2013 QUY CHE PHOI HOP BGHBCH CDCS.doc
37 9664848 02/10/2013 QUY CHE NOI BO.doc
38 9664837 02/10/2013 QUY CHE DAN CHU.doc
39 9664833 02/10/2013 QUY CHE CHI TIEU NOI BO 2013.doc
40 9655324 30/09/2013 Phat bieu khai mac be mac HN CBCC.doc
41 9655320 30/09/2013 DIEN VAN KHAI MAC.doc
42 9655316 30/09/2013 BCHD THANH TRA .doc
43 9655312 30/09/2013 BÁO CÁO THAM LUẬN (CSTĐ cấp tỉnh).doc
44 9655308 30/09/2013 tham luancong doan.doc
45 9655304 30/09/2013 BAO CAO THÀNH PHẦN & CHẤT LƯỢNG CB,VC DỰ HỘI NGHỊ.doc
46 9655300 30/09/2013 BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN QCDC.doc
47 9655296 30/09/2013 BC TỔNG KẾT PT TĐ.doc
48 9655292 30/09/2013 BC THKQ CAI THIEN - NANG CAO DOI SONG CBCC.doc
49 9655288 30/09/2013 BC KẾT QUẢ TH NQCBVC VÀ PHNV năm học 2013 - 2014
50 9390838 20/06/2013 CÁC BIỂU MẪU XD ĐỀ ÁN XĐVTVL
 
Tìm kiếm văn bản
 
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 8
 
  •   Hôm nay 20
  •   Tháng hiện tại 14,694
  •   Tổng lượt truy cập 791,401